Hardiskler veri depolama aygıtları olarak taşınabilir bir depolama birimi olmaları nedeniyle son derece önem taşımaktadırlar. Fakat söz konusu depolama aygıtları da zaman zaman birtakım sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bunların başında da yere düşme, darbelere maruz kalma gibi sorunlar sık sık karşımıza çıkmakta olan sorunların başında gelmektedir. İşte tüm bu sorunlara karşı yapılacaklar bu makalede yer alan önlem yazısından oluşmaktadır. Hard disk yere düştü ne yapmalıyım? Diyen bir kişinin yapması gereken elbette öncelikle profesyonel anlamda yetkili teknik destekten hizmet almaktır. Ancak bunun öncesinde bireysel olarak da yapılacak birtakım müdahaleler sonrasında da söz konusu sorunların önüne geçebilmek tamamen mümkün olabilmektedir. Öncelikle yapılması gereken hard diskin yere düşmesinin ardından ilk yirmi dört saat içerisinde herhangi bir cihaza takılmaması olacaktır. Bu cihazın yeniden sistemindeki elektronik tepkimelerinin dengeye girmesine yardımcı olacak ve böylelikle yazılımdaki darbelerin neden olduğu mantık hatalarının önüne geçmede yardımcı olacaktır. Ancak bununla birlikte dikkat edilmesi gereken durumlardan birisini oluşturması nedeniyle yere düşen hard diskin Raw dosya formatına dönüşüp dönüşmediği de önem taşımaktadır. Bu sayede yere düşen taşınabilir depolama aygıtının nitelikleri bakımından bütün yönleri analiz edilebilecektir. Hard disk yere düştü ne yapmalıyım? Sonuç olarak; yapılması gereken elbette yetkili bir teknik servisten uzman destek almak ise de bunu takip etmesi adına kullanıcının da yapabileceği birtakım hasarı önleyici hamlelerle bu sorunun önüne geçilmesi son derece mümkün olacaktır.